किर्कोसा कर्कोसा कर्किनागल रोसा...गोंडी विवाह गीत-

ग्राम पंचायत-कोदापाखा, ब्लाक-दुर्गकोंदल, जिला-कांकेर छत्तीसगढ़ से कांतिलाल नरेटी एक गोंडी विवाह गीत सुना रहे है:
किर्कोसा कर्कोसा कर्किनागल रोसा-
जुलुम-जुलुम अनमा सांगो-
न जेके पोसा नना वान्तोना-
वायकी वायकी बिलोसा अवर गुटु दे-
निवा नवा पोलो आयल नार गुटु दे-
रे रे लोयो रे रा रा रेला रे रे लोयो रा रा रे रेला...

Posted on: Jun 30, 2020. Tags: GONDI SONG KANKER CG KANTILAL NARETI

Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 27th June 2020...

गोतियालोर नेडं नमाठ पैसीन वतोरोम बुलटू रेडियो बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम। नना रजोन्तीन मडावी अनिन कन्हैया लाल केवट ईद बुल्टू रेडियो कार्यक्रम ते भामरागड ता बिजली ता समस्या ता बारे ते चर्चा किनतोरोम ।अनिन पीर पहर पसीय नान्ग ऐटे हिडकाड ता दवाई ता बारे ते चर्चा किनतोरोम अनिन ईपने मानेय पाटान्ग बरा ओनतोर वडकिनतोर सन्देश तून निमा सी जी नेट ता टोल फ्री ता नम्बर 08050068000 अनिन आदिवासी स्वारा 7477288111 ते मिस्काल किसीन केन्ज परतोरिय अनिन cgnetswara.org ते डाउनलोड किया परतोरीर। बोद इलाका ते इंटरनेट ता सुविधा हिल्ले ।इदेन ब्लूटूथ ते शेयर किसीन केन्ज परतोरीर। स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केन्ज चोर अनिन रिकार्ड किनतोर।

Posted on: Jun 27, 2020. Tags: BHAMRAGAD BULOO GADCHIROLI GONDI MADIA RADIO

Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 26th June 2020...

गोतियालोर नेडं नमाठ पैसीन वतोरोम बुलटू रेडियो बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम। नना सैते दुग्गा अनिन मोहन यादव ईद बुल्टू रेडियो कार्यक्रम ते काका काकी ना पिटो ता बारे ते चर्चा किनतोरोम।अनिन पंडूम त्यौहार तून पैसीन चर्चा किनतोरोम अनिन ईपने मानेय पाटान्ग बरा ओनतोर वडकिनतोर सन्देश तून निमा सी जी नेट ता टोल फ्री ता नम्बर 08050068000 अनिन आदिवासी स्वारा 7477288111 ते मिस्काल किसीन केन्ज परतोरिय अनिन CGNet Swara. Org ते डाउनलोड किया परतोरीर। बोद इलाका ते इंटरनेट ता सुविधा हिल्ले ।इदेन ब्लूटूथ ते शेयर किसीन केन्ज परतोरीर। स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केन्ज चोर अनिन रिकार्ड किनतोर।

Posted on: Jun 26, 2020. Tags: BHAMRAGAD BULTOO DUGGA DYADAV GADCHIROLI GONDI MOHAN RADIO SAITE

Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 25th June 2020...

गोतियालोर नेडं नमाठ पैसीन वतोरोम बुलटू रेडियो बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम। नना रजोन्तीन मडावी अनिन कन्हैया लाल केवट ईद बुल्टू रेडियो कार्यक्रम ते लोफा लोफा नाटे ना समस्या ता बारे ते चर्चा किनतोरोम ’ ।अनिन आदिवासीरा शिक्षा तून पैसीन चर्चा किनतोरोम अनिन ईपने मानेय पाटान्ग बरा ओनतोर वडकिनतोर सन्देश तून निमा सी जी नेट ता टोल फ्री ता नम्बर 08050068000 अनिन आदिवासी स्वारा 7477288111 ते मिस्काल किसीन केन्ज परतोरिय अनिन CGNet Swara. Org ते डाउनलोड किया परतोरीर। बोद इलाका ते इंटरनेट ता सुविधा हिल्ले ।इदेन ब्लूटूथ ते शेयर किसीन केन्ज परतोरीर। स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केन्ज चोर अनिन रिकार्ड किनतोर।

Posted on: Jun 25, 2020. Tags: BHAMRAGAD BULTOO GADCHIROLI GONDI KANHAIYALAL KEWAT MANDAVI RAJONTIN REDIO

रे रे लोयो रे रे राला रे रे लोय...गोंडी विवाह गीत-

सनोती, तालुका-भामरागड, जिला-गड़चिरोली से हमारे सीजीनेट सुनने वाले श्रोताओं को एक पारम्परिक गोंडी गीत सुना रही है:
रेरेलोयो रेरेराला रेरेलोय-
रेरेलोयो रेला रेला रालय-
बेकेर दायना आतेक जुमका-
राटीग कारेलग जमुका-
राटीग कारेलग बोदेलग... CS

Posted on: Jun 24, 2020. Tags: BHAMRAGAD GADCHIROLI MH GONDI MADIA SONG SANOTI

View Older Reports »