अकिन पाकिन परता उमा झीन नाम हाय दुवर पाटा...कुडुक भाषा में स्वागत गीत

ग्राम-लोरनबा, पंचायत-चेचवानी, ब्लाक-चैनपुर, जिला-गुमला (झारखण्ड) से प्रफुला, हेमल्दा लकड़ा और सेलिना मिंज एक स्वागत गीत सुना रहे है:
अकिन पाकिन परता उमा झीन नाम हाय दुवर पाटा-
यौरे एकला पारदो दुवर पाटा आयो यदा यनपा-
याद करो बेलोरिया आयो यदा यनपा-
काकर पर्दों बारु उर्द दार ओ पादन पापो-
ओहो रे आयो शुरु लंपा पार्दो दुवर पर्दा-
आकिन पाकिन परता उमा झीन नाम हाय दुवर पाटा...

Posted on: Aug 14, 2018. Tags: GUMLA HEMLDA LAKDA JHARKHAND KUDUK PRAFULA SELINA MINZ SONG VICTIMS REGISTER