ओरा बोरा मरमा ओरा बोरा मरमा हेलो ओरा बोरा मरमा...गोंडी गीत

ग्राम-चाहचड, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) से कंचन वड्डे और उमेश्वरी दुगा एक गोंडी गीत सुना रहे है:
रे रे रेला रेला रे रेलोयो रेला रे रे रेला रे रे लोयो-
ओरा बोरा मरमा ओरा बोरा मरमा हेलो ओरा बोरा मरमा-
मट्टा ता पावुरक मायसो हेरे मनता नाटे ना लेया-
मायसोरे मतना लेयोरे जीवा-
तेना मरमा आयो तेना मरमा आयो हेलो-
मट्टा ता पावुरक पीडसोर मनता-
नाटे ता लेया मायसोरे मनता...

Posted on: Jul 20, 2018. Tags: GONDI GONDI SONG KANCHAN WADDE UMESHWAR DUGGA

तीना नामोर नानो रे नानो रे...गोंडी हुलकी गीत

ग्राम- चाहचड, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) से कंचन वड्डे और उमेश्वरी दुग्गा एक गोंडी हुलकी गीत सुना रहे हैं:
तीना नामोर नानो रे नानो रे-
गायतल-गायतल इन्तोरा लीगोरा-
गायतल-गायतल इन्तोरा पेकोरिट-
गायतल लोनी वेयटरा लिंगोरा पेकोरीर-
बदे बुमतह आन्दिट रा लेयोरीर-
बस्तर बूम तह आन्दोम रा लेयोरीर...

Posted on: Jul 19, 2018. Tags: GONDI GONDI SONG KANCHAN WADDE UMESHWARI DUGGA

निम आकिग बेलोतिग,निम आकिग बेलोतिग हेलो...गोंडी विवाह गीत

ग्राम-मरकाबेडा, जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) से रानो वड्डे और नीलावती वड्डे एक गोंडी विवाह गीत सुना रहे है:
रे लोयो रे रे रेला रे रे लोयो रे रे रेला-
निम आकिग बेलोतिग,निम आकिग बेलोतिग हेलो-
डिंडा राजू राजू रोय डिंडा राजू रोय हेलो-
इदे राजू आवा रोय, इदे राजू आवा रोय हेलो-
बेकेन दायना आतेक रोय,बेकेन दायना आतेक रोय हेलो-
ऐन्द दायना आतेक रोय,ऐन्द दायना आतेक रोय हेलो...

Posted on: Jul 19, 2018. Tags: GONDI GONDI SONG NILAWVATI WADDE RANO WADDE