मति जगेर अन्जो मता अबा डंको...गोंडी गीत-

ग्राम-देवयागुम्पु, पंचायती-कृष्णा सागर, मंडलम-बूर्गमपाड (तेलंगाना) से पोडियाम नरेंद्र एक गोंडी गीत सुना रहे हैं:
मति जगेर अन्जो मता अबा डंको यरूमा मता-
निम वय निम वया नानो-
अले निमा केला नानो-
मति जगेर अन्जो मता अबा डंको यरूमा मता-
निम वय निम वया नानो ...

Posted on: Jan 13, 2020. Tags: GONDI PODIYAM NARENDRA SONG TELANGANA

दीन्दा राजु राजु नोना दीन्दा राजु राजु नोना नोना ले...गीत-

ग्राम-केरलापाल, जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) से सुखराम उसेण्डी और राम उसेण्डी एक गीत सुना रहे हैं :
दीन्दा राजु राजु नोना दीन्दा राजु राजु नोना नोना ले-
वोर राजू अव्तूर नोना रोय अदेन किता राजू नोना रोय्लुग-
गोटुदे हथेक नोना इंगो रोयलोय-
परमल कोरो गुटु रोय निग कोरोलोय-
जल्योरी ओटेर कीतू नोना रोयलिग़-
जनम कोतोर दादा रिलुग रिलोय...

Posted on: Jan 11, 2020. Tags: AJAY KACHLAM CG GONDI NARAYANPUR SONG

निमा इंगा वयाना न अतोल पोई...गोंडी गीत-

ग्राम-रानीबाहर, पंचायत-छिन्दगढ़, जिला सुकमा (छ.ग.) से बुद्धू मानसिंह के साथ गंगी और बुदरी बाई है जो एक गोंडी गीत सुना रहे है:
निमा इंगा वयाना न अतोल पोई-
माया निवा इनता बंजा ननका सूडो-
गोडेलो पंचा निमा वनका सूडो-
अले नानो बोले वाया न-
निमा इंगा वयाना न अतोल पोई...

Posted on: Jan 09, 2020. Tags: AND BUDARI CG SUKMA GANGI GONDI SONG

सामाडा रिंग रिंगो नानो कोला कोड़ा वडा यो...गोंडी गीत-

ग्राम-रानीबाहर, पंचायत-छिन्दगढ़, जिला सुकमा (छ.ग.) से सोमडी और बिमला एक गोंडी गीत सुना रहे है:
सामाडा रिंग रिंगो नानो कोला कोड़ा वडा यो-
कोला कोड़ा वडा नानोली वया न-
नानोली वया हिल्ले नानो केल्ला यो-
सामाडा रिंग रिंगो नानो कोला कोड़ा वडा यो...

Posted on: Jan 09, 2020. Tags: AND BIMLA CG SUKMA GONDI SONG SOMDI

हुल तलैये मेया मिने हयो यायो मा वायो दादा...गोंडी गीत-

ग्राम-रानीबहार, पंचायत-छिंदगढ़, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़) से सक्षी, शंतू, मोगी एक गोंडी गीत सुना रहे हैं:
हुल तलैये मेया मिने हयो यायो मा वायो दादा-
निमा वायो निमा नानो
हयो यायो मा निमा दादा-
वय दंकी गुड़ कायो वयो मिन्दे-
हुल तलैये मेया मिने हयो यायो मा वायो दादा-
निमा वायो निमा नानो...

Posted on: Jan 08, 2020. Tags: BASTAR CG GONDI SONG SUKHDAI KACHLAM

View Older Reports »

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download