आमा के डार मा बोले कोइली...छत्तीसगढ़ी गीत-

ग्राम-बेल्लापुर, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से सहतराम कोड़ाम एक छत्तीसगढ़ी गीत सुना रहे हैं:
आमा के डार मा बोले कोइली-
मोला निक लागे आमा के डार मा बोले कोइली-
महुआ के खोइली आ फूले-
महुआ के रस मोला निक लागे-
आमा के डार मा बोले कोइली...

Posted on: Sep 02, 2021. Tags: CG SONG KORBA SAHAT RAM KODAM

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »


YouTube Channel
Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download