रे रे ला रे ला रे ला रेला...गोंडी गीत-

ग्राम-चिन्ताकुन्टा, पंचायत-मोते, तहसील-बूर्गमपाड,जिला-भद्राद्रि कोत्तगूडेम (तेलंगाना) से हस्मथ उल्ल्हा गोंडी गीत सुना रही है:
रे रे ला रे ल्ला रे ला रेला-
रे रे ला रे ल्ला रे ला रे ला-
ओदूड़ा यव्वा गोलागोंडा-
ओदूड़ा यव्वा गोलागोंडा-
गुन्डाता पोर्रो जामारो-
माराता पोर्रो बेनूडयव्वा...

Posted on: Oct 12, 2019. Tags: HASMATH ULLHA TELANGANA SONG

गोंडी गीत : रे रे लय्यो रे रे ला रे रे ला...

गाँव-चिन्ताकुन्टा, पंचायत-मोते, तहसील-बूर्गमपाड, जिला-भद्राद्रि कोत्तगूडेम (तेलंगाना) से हस्मथ उल्ल्हा गोंडी गीत सुना रही है:
रे रे लय्यो रे रे ला रे रे ला-
रे रे लय्यो रे रे ला रे रे ला-
कन्देकर्रा ऊसोड़ो गलेवा-
कन्देकर्रा ऊसोड़ो गलेवा-
ऊसोड़ ऊदानोंड बेनूड़ो गलेवा-
सूरुड संदुरुड यन्नालो गलेवा-
बेनी सिन्नालूदारो गलेवा...

Posted on: Oct 12, 2019. Tags: HASMATH ULLHA TELANGANA SONG

गोंडो गीत : ला. ला. ला. लाला वै दादायो-

ग्राम-कोतुरु, पंचायत-मादारम, तहसील-कुकुनुरु, जिला-पश्चिम गोदावरी (आन्ध्राप्रदेश) से आदिवासी महिलाये गोंडी गीत सूना रहे हैं:
ला. ला. ला. लाला वै दादायो-
ला. ला. ला. लाला वया दादायो-
ला. ला. ला. दादायो-
अयो दनी नानोयो मोरो टाकू भुमुयो-
ला. ला. ला. लाला.वया दादायो-
ला. ला. ला.ला. दादायो....

Posted on: Oct 03, 2019. Tags: HASMATH ULLHA TENLAGANA SONG

गोंडी गीत : दायु वया नूनिली दा नूनी दायु वै-

ग्राम-मामिला गुडम, पंचायत-चापराला पल्ली, तहसील-मुलाकला पल्ली, जिला-भद्रादी कोयहगूडेम (तेलंगाना) से आदिवासी गोंडी भाषा में गीत सूना रहे हैं:
दायु वया नूनिली दा नूनी दायु वै-
ओ. यायो वया वया वै-
ओ. यायो वया वया नूनी-
पेर्माड़ी वै भेले भाता-
भात्काड नूनी वया नूनी-
ओ. यायो वया वै नूनी रिमाड़ी...

Posted on: Oct 02, 2019. Tags: HASMATH ULLHA TENLAGANA SONG

आदिवासी गोंडी गीत : निमा निमा इंगा निमा, ई ई नानो निमायो निमायो वया-

ग्राम-कोत्तुर, पंचायत-मादारम, तहसील-कुकुनुरु, जिला-पश्चिम गोदावरी (आन्ध्राप्रदेश) से हस्मथ उल्ल्हा आदिवासी महिलायों गोंडी भाषा में गीत सुना रहे हैं:
निमा निमा इंगा निमा-
ई ई नानो निमायो निमायो वया-
निम् वया नानो निमायो वया-
मना तिप्पल पुनोड़ मना तिप्पल पुनोड़ – ई.ई.नानो निमायो निमायो वया-
निम् वया नानो निमायो वया...

Posted on: Oct 01, 2019. Tags: HASMATH ULLHA