वायोन वय वायोन तपाय...गोंडी गीत-

केरला पारा, जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) से बूटी राम एक गोंडी गीत सुना रहे हैं :
रेला या रेला रेला या-
देखे रे खे बोये हाय देखाय-
रे रे ले रेले बाये हाय दे वाय-
वायोन वय वायोन तपाय-
रेला या रेला रेला या-
देखे रे खे बोये हाय देखाय-
रे रे ले रेले बाये हाय दे वाय...

Posted on: Jan 01, 2020. Tags: CG GONDI HARINAM SINGH MARKO NARAYANPUR