आदिवासी से बल्कामी अम्चा अस्ता वस्ता...मराठी गीत

नगर पंचायत-भामरागड, जिला-गडचिरोली (महाराष्ट्र) से दादा रावजी कुसराम मराठी भाषा में एक गीत सुना रहे हैं :
आदिवासी से बल्कामी अम्चा अस्ता वस्ता-
बना ज्योति माई क्रांति ज्योति माई-
बरता ची प्याली सिकसिकानी ओ हो-
सिका वोली सिका वोली-
क्रांति ज्योति माई बरता मददा-
सर्चता दावोनी हो सिकवोली...CS

Posted on: Jun 04, 2020. Tags: BHAMRAGAD GADCHIROLI MH DADA RAVOJI KUSRAM MARATHI SONG