छम-छामे-छामे वो तय आये माता...जस गीत

ग्राम-लुढूटोला, पंचायत-दमगढ़, विकासखंड-पंडरिया, जिला-कबीरधाम, (छ्त्त्तीसगढ़) से भुक्लूराम पंदराम एक जस गीत सुना रहे हैं:
छम-छामे-छामे वो ते आये माता-
कहाँ ले आये ठाकुर देवता-
कहाँ ले आये महारानी-
गंवय ले आये ठाकुर देवता-
गवय ले आये महारानी-
छम-छामे-छामे वो ते आये माता...

Posted on: Mar 28, 2018. Tags: BHUKLURAM PANDRAM

ऐ हे हे हाय रे करेला चानी यार, मोला ऐ सुहावय करेला चानी यार...करमा गीत

ग्राम-लुडूटोला, पंचायात-दमगढ़, थाना-कुकदुर, विकासखंड-पंडरिया, जिला-कबीरधाम, (छत्तीसगढ़) से भुकलराम एक करमा गीत सुना रहे हैं :
ऐ हे हे हाय रे करेला चानी यार-
मोला ऐ सुहावय करेला चानी यार-
करेला हा करू लागे कुंदरू हा किरिच लागे-
मोला ये सुहावय यार-
नीबू हा खट्टा लागे संतरा हा मीठ लागे-
मोला ऐ सुहावय करेला चानी यार...

Posted on: Mar 13, 2018. Tags: BHUKLURAM PANDRAM

भरे घटा तोर बाल दिखे, ओठ दिखे लाल लाल...छत्तीसगढ़ी गीत

ग्राम-लुडूटोला, पंचायत-दमगढ़, थाना-कुगदुर, विकासखंड-पंडरिया जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़) से भुकलूराम पंदराम एक छत्तीसगढ़ी गीत सुना रहे हैं :
भरे घटा तोर बाल दिखे, ओठ दिखे लाल लाल-
आंखी मा तोर काजर आंजे फुले-फुले तोर गाल-
ऐ टूरीकारी हवों दिलवाली, मोर मन ला मोहे ओ-
आना माया ले आना ओ, आना माया दे आना ओ-
तोर सुरता मा वो मै दीवाना होगेव ना...

Posted on: Mar 06, 2018. Tags: BHUKLURAM PANDRAM

हे हाय रे करेला चानी यार...कर्मा गीत

ग्राम-लूढूटोला, पंचायत-दमगढ़, जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़) से भुकलूराम पंदराम एक कर्मा गीत सुना रहे हैं :
हे हाय रे करेला चानी यार-
माया मा फसाए करेला चानी यार-
करेला करू लागए कुंदरू हा किरिच लागए यार-
मोला या सुहावय यार-
नीबू हा खट्टा लागए संतरा हा मीठ मोला या सुहावए यार...

Posted on: Mar 02, 2018. Tags: BHUKLURAM PANDRAM

मादर बजाहूँ कर्मा ताल मा, आजाबे रानी लुढूटोला गाँव मा...कर्मा गीत

ग्राम-लुढूटोला, पंचायत-दमगढ़, थाना-कुगदुर, विकासखंड-पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़) से भुकलूराम पंदराम एक कर्मा गीत सुना रहे हैं :
मादर बजाहूँ कर्मा ताल मा, आजाबे रानी लुढूटोला गाँव मा-
मादर के संग मा तै झुमका ला बजाबे ओ-
मादर के ताल मा तै पैरी ला मिलाबे ओ-
मादर बजाहूँ कर्मा ताल मा, आजाबे रानी लुढूटोला गाँव मा...

Posted on: Mar 01, 2018. Tags: BHUKLURAM PANDRAM

« View Newer Reports

View Older Reports »