साये होती न सिकार होतिन मिटत होतिन न गुटन होतिन...माड़िया भाषा में देव गीत-

नगर पंचायत-भामरागड जिला-गडचिरोली (महाराष्ट्र) से नीलकंठकिरा कोडापे हमारे सीजीनेट सुनने वाले साथियों को माड़िया भाषा में देव गीत सुना रहे हैं:
साये होती न सिकार होतिन-
मिटत होतिन न गुटन होतिन-
कुडूपूजा तो साये करामे इम्टे सामे इम्टे-
कोरोना वाता इते सामे दुर इतेत किमे-
निव इते पूजत किन्तो उन्ड़तेचा मावा CS

Posted on: Jun 21, 2020. Tags: BHAMRAGAD BADCHIROLI MH GONDI MADIA SONG NILKANTHKIRA KODAPE