ये धरती मा काम करबो...छत्तीसगढ़ी गीत-

ग्राम-मंगुर्दा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) से हरि मार्को एक छत्तीसगढ़ी गीत सुना रहे हैं:
ये धरती मा काम करबो, ये धरती मा काम करबो न-
हाँ हमर भुइयां बड़ा महान गा-
ये धरती मा काम करबो-
नागर बइला खेत मा लईजबो न-
हाँ नागर ला जोत के हम खेती किसानी करबो गा-
ये धरती मा काम करबो, ये धरती मा काम करबो न...

Posted on: Feb 25, 2020. Tags: BILASPUR CG HARI MARKO SONG