आले नानो केलायो नानोली वेया ली कोए.. गोंडी गीत

ग्राम मेटापाल तुरेम पारा ब्लाक दंतेवाडा जिला दंतेवाडा छत्तीसगढ़ राज्य से मंगुराम कुडामी एवं उनके साथी गोंडी गीत सुना रहे है-

आले नानो केलायो नानोली वेया ली कोए- कसूर कोयेला नानोली वेया ली- काया रेला रोलायो नानोली वेया ली- केलोन हिना केलायो नानोली वेयाली- कोये कसूर कोयेला नानोली वेयाली-
ID(180309)

Posted on: Nov 24, 2020. Tags: GONDI SONG