दिल मा तोला बसाये हों मोर सुनीता रानी...छत्तीसगढ़ी गीत-

ग्राम-इन्दरपुर , जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) से रामचंद्र सिंह एक छत्तीसगढ़ी गीत सुना रहे हैं:
दिल मा तोला बसाये हों मोर सुनीता रानी-
आजाबे मोर जिन्दगी मा तै हाँ-
मोला प्यार दे दे न-
नई छोड़ों गोरी तोला जाहूँ जेल थाना रे-
बन जा दीवानी मै हा तोर दीवाना रे-
जूडा में गजरा फूल मोके तै लुभाये-
दिल मा तोला बसाये हों मोर सुनीता रानी...(AR)

Posted on: Jun 03, 2021. Tags: CG RAMCHANDRA SINGH SONG SURAJPUR

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »


YouTube Channel
Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download