अद्दो अद्दो ले कोयता जाती ले,अद्दो अद्दो ले गोंदु जाती ले ...

ग्राम रामापुरम,पंचायत मुसलीमदुगु,तहसील भुर्गमफाड़,जिला भाद्रदरीकोत्तागुडम,
तेलंगाना
पोडियम नरेन्द्र कुमार आदिवासी गोंडी भाषा में एक गीत सुना रहे है |
अद्दो अद्दो ले कोयता जाती ले
अद्दो अद्दो ले गोंदु जाती ले
रे रे लयो रेला रेला रेला रे रेला
रेला रेला रेला रेला रेला रे रेला
मट्टा मट्टा उड्डी मल्ला
वंको वंको धाटी मल्ला आला अतोरू
लोकामंता मारी अत्ता ईला वराटो
अद्दो अद्दो ...

Posted on: Jul 09, 2019. Tags: GONDI NARENDRA PODIYAM RAMAPURAM SONG TELANGANA

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download