"रे रे लयो रेला ..रे रे लयो रेला "आदिवासी महिला गोंडी भाषा में गीत सुना रही हैं|

ग्राम-उर्वेल ,पंचायत-थानामोद्दु ,ब्लाक -पोडिवे .जिला-मलकानगिरी ओड़िसा से उयिका कांता आदिवासी महिला गोंडी भाषा में गीत सुना रही हैं|
रे रे लयो रेला..रे रे लयो रेला रेला रेला ..रेला रेला...
सनावादु चेल्लो सनावादु चेल्लोल ...
नानो वल वल दा नानो वल वल ....

Posted on: Sep 21, 2019. Tags: GEET GONDI KANTHA ODISA UYIKA