रेला-रेला, रेला रे रेला रेला, लोनपा निम्मा ओमु रोए दादा...गोंडी विवाह गीत-

नगर पंचायत-भामरागढ़, जिला-गडचिरोली (महाराष्ट्र) से ताराबाई गोंडी विवाह गीत सूना रही है :
रेला-रेला, रेला रे रेला रेला-
लोनपा निम्मा ओमु रोए दादा-
पन्ना आदे जानुम ओमु ओमुरोए दादा-
डोडक ,डोडक ओमु रोए दादा-
गुटक, गुटक ओमु रोए दादा-
पाला पांडूम ओमु रोए एदादा-
रीला रीला, रीरीला रीला...

Posted on: May 22, 2020. Tags: BHAMRAGAD GADHCHIROLI MH GONDI SONG TARABAI

रेला-रेला, रेला-रेला, रेला-रेला...गोंडी विवाह गीत-

नगर पंचायत-भामरागड, जिला-गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) से कविता, ताराबाई एक गोंडी विवाह गीत सुना रहे है :
रेला-रेला, रेला-रेला, रेला-रेला-
मावा नाटे बाड़ी वातीन सांगो-
येता फुला उन्दा वातीन सांगो मावा नाटे-
रेला-रेला, रेला-रेला, रेला-रेला...

Posted on: May 16, 2020. Tags: BHAMRAGADH GADHCHIROLI MH GONDI SONG KAVITA TARABAI

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »


YouTube Channel
Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download