तिर्यार मिर्यार बारंग रोय तिर्यार मिर्यार...गोंडी गीत

ग्राम-आमाखाडा, ग्राम-पंचायत-कालेप्रस, तहसील-अंतागढ, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) से सुगवा और फूलबती एक गोंडी गीत सुना रहे है:
रे रे लोयो रे रे लो रे रे लोयो-
तिर्यार मिर्यार बारंग रोय-
तिर्यार मिर्यार-
दादो बारंग रोय,दादोय ले-
रे रे लो रे रे लोयो-
रे लो रे रे लो रेलोय-
तिर्यार मिर्यार नेटा रोय-
तिर्यार मिर्यार...

Posted on: Aug 20, 2018. Tags: FULBATI GONDI SONG KANKER CG SUGAVA