कोरो पाटा रे माधव ने गावा, पारी कुपार लिंगो बाबा न सेवा...गोंडी गीत

मंडल-उटनूर, जिला-आदिलाबाद (तेलंगाना) से सोयम गंगाराव एक गोंडी गीत सुन रहे है:
कोरो पाटा रे माधव ने गावा, पारी कुपार लिंगो बाबा न सेवा-
यादी मै शक्ति रे देते जन्मायच, अन्य सुगन्यसु जनमा सेवा कुटी-
कूटी लिंकुले पुड तोरे लिंगाले, पुन्य भूमि ते जनमाते वातोरे-
बत्तल तो बता माधव ने गावा, पारी कुपार लिंगो बाबा न सेवा...

Posted on: Jul 29, 2018. Tags: ADILABAD GONDI SONG SOYAM GANGARAM