रे रे लोयो रे रेला रेला रे रेला रे रे लोयो रे रेला...गोंडी विवाह गीत

ग्राम-जुडन,पंचायत-माचपल्ली,जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) से सोनुराम हेड्को एक गोंडी शादी गीत सुना रहे हैं :
रे रे लोयो रे रेला रेला रे रेला रे रे लोयो रे रेला-
ओरा-ओरा मरम्या ये रे रेला रे रे लोयो रे रेला-
लाला-लाला लाला व्यकोम येलो ले-
रेगे पुंगार पोयता मिवा रा व्यकोम येलो ले...

Posted on: Apr 22, 2016. Tags: SONG SONURAM HEDKO VICTIMS REGISTER

केनझट दीदी केनझट दीदी केनझट दादा केनझट दादा...गोंडी गीत

ग्राम-जोहान, विकासखंड-कोयलीबेडा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, (छ.ग.) से सोनुराम हेड्को जी एक गोंडी गीत सुना रहे हैं :
केनझट दीदी केनझट दीदी-
केनझट दादा केनझट दादा-
गोंडवाना समाज तुन केनझट
केनझट दीदी केनझट दीदी-
केनझट दादा केनझट दादा-
हिर्तोड़े रे फल पेन्दो यो दीदी – बचों पिस्ता उड़ा यो दादा
कलेर मुतोड़ पेनी यो दीदी – माकून रक्षा केता यो दादा-
नाकुन रक्षा केता यो दीदी-
केनझट दादा केनझट...
जमीदार केनुल यो दीदी-
सिड़ता रूपल बूढा यो दादा-
माकून उड़ा मनता यो दीदी...

Posted on: Apr 20, 2016. Tags: SONG SONURAM HEDKO VICTIMS REGISTER

रे रे लोयो रे रे रेला रे रे लोयो रे रेला...गोंडी विवाह गीत

ग्राम-जोहनमेरा, पंचायत-माचपल्ली, विकासखंड-कोयलीबेडा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) से सोनुराम हेड्को एक गोंडी विवाह गीत सुना रहे हैं:
रे रे लोयो रे रे रेला रे रे लोयो रे रेला-
येना बोना ये मरमो रो योलो ले – जना गुतिले जना गुति पुन्गार येलो ले – निक बला व्या निक बला व्या रो येलो-
जाति मडा व्या जना गुति-
व्या जाति मडा येलो ले-
दादल तमो रे जना पुन्गार रे-
दादल तमो इन्तो ले येलो ले...

Posted on: Apr 19, 2016. Tags: SONG SONURAM HEDKO VICTIMS REGISTER

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »


YouTube Channel
Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download