ईट ला काटी-काटी ये चौरा छवावे हो...डोमकच्छ गीत-

ग्राम पंचायत-रामपुर, विकासखण्ड-ओडगी, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) से सोहानू एक डोमकच्छ गीत सुना रही हैं:
ईट ला काटी-काटी ये चौरा छवावे हो-
य ईट ला काटी काटी-
झालर खूटा लोलो हमार मडवा छवाय-
ईट ला काटी-काटी ये चौरा छवावे हो...

Posted on: Feb 22, 2019. Tags: CG DOMKACHCHH ODGI SOHANU SONG SURAJPUR