रे रे रे लयो रे रे रे रेला राला रे रे रे रे ला...गोंडी में रेला गीत

कुमारी रसीदा यादव उत्तर बस्तर जिला-कांकेर छत्तीसगढ़ से गोंडी में रेला गीत सुना रही हैं :
रे रे रे लयो रे रे रे रेला राला रे रे रे रे ला-
रे रे रे लयो रे रे रे रेला राला रे रे रे रे ला-
वायकी – वायकी चिलादा हमर गोटूल ते-
निवा नावा पोरों एल नावा गोटूल ते-
रे रे रे लयो रे रे रे रेला राला रे रे रे रे ला...

Posted on: Jan 08, 2017. Tags: Raseeda Yadav

« View Newer Reports