रे रे रे लोयो राला रे रे रे रेला...गोंडी शादी गीत

रामबाई कोरेटी, ग्राम-लोहातुर, पंचायत-वेलोर, पोस्ट-आमाबेडा, तहसील-अंतागढ़ जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़ ) से गोंडी भाषा में शादी गीत सुना रही हैं:
रे रे रे लोयो राला रे रे रे रेला-
राला रे रे रे रेलो-
किल्म पिटोड खा जालिन कास्सिसो-
किलोन दादा खा पल्ला इतोनी-
रे रे रे लोयो राला रे रे रे रेला-
राला रे रे रे रेलो...

Posted on: Aug 04, 2018. Tags: GONDI SONG KANKER RAMBAI KORETI

« View Newer Reports