गोंडी प्राथना गीत : रेला रे रेला रेला रे रेला रे रे रेला रेला...

जोहार सगाजन नना राजेंद्र कोरेटी नना नार ग्राम-मिस्प्री, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) गोंडी प्राथना गीत.
रेला रे रेला रेला रे रेला रे रे रेला रेला-
रे रेला रेला रे रेला रेला रे रे रेला रेला-
निकुन जोहर लागी गा लिंग्गो मुदीया-
निकुन जोहर लागी-
ऐ लिंग्गो मुदीया गा निकुन जोहर लागी-
निकुन जोहर लागी ओ जंग्गो आया-
निकुन जोहर लागी-
ऐ जंग्गो आया ओ निकुन जोहर लागी-
निकुन जोहर लागी गा बुढहल पेन-
निकुन जोहर लागी-
ऐ बुढहल पेन गा निकुन जोहर लागी-
निकुन जोहर लागी ओ जिल्ले दारिन-
निकुन जोहर लागी-
ऐ जिल्ले दारिन ओ निकुन जोहर लागी-
रेला रे रेला रेला रे रेला रे रे रेला रेला...

Posted on: Oct 20, 2019. Tags: GONDI RAJENDRA KORETI RAJNABDGAON CG SONG