भैया हो भैया, किसान भैया, मजदूर भैया, मिलके बदल दो हिन्दुस्तान...

ग्राम पोस्ट-कोतवा, विकासखंड-फरसगाँव, जिला-कोंडागाँव (छत्तीसगढ़) के पीताम्बर माली जी एक गीत गा रहे हैं:
भैया हो भैया, किसान भैया, मजदूर भैया
मिलके बदल दो हिन्दुस्तान, कि हमर बेटा भूखेरा सोए हो राम
धान हम रोपीला, गेहूं हम बोईला
गेहुँवा से भरे है गोदाम, कि हमर बेटा भूखेरा सोए हो राम
सूत हम कातिला, कपडा हम बनाईला
कपड़ा से भरे है गोदाम, कि हमर बेटा भूखेरा सोए हो राम
ईंट हम पाथीला, खपरा हम बनाईला
बंगला बनाए आलीशान, कि हमर बेटा टूटवा मडवा में सोए हो राम

Posted on: Sep 01, 2014. Tags: Pitambar Mali

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download