रे रे रेला रे रेला रे रेला रे रे रेला...गोंडी गीत

ग्राम-मरकाबेडा, जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) से नीलाबती वड्डे और रानो एक गोंडी गीत सुना रही है:
रे रे रेला रे रेला रे रेला रे रे रेला-
राजा हे राना ततकाल ले-
नवे दाई वो सोनाल आवाले-
कुपार लिंगो ततकाल ले-
नवे दाई वो सोनाल आवाले-
रे रे रेला रे रेला रे रेला रे रे रेला...

Posted on: Jun 19, 2018. Tags: NILABATI WADDE RANO WADDE