माया मा संगी झन भुलाबे...छत्तीसगढी गीत

ग्राम पंचायत -साहवाडा, पोस्ट साहवाडा, तहसील -चारामा, जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़ से महेश्वरी वासनिक एक छत्तीसगढी गीत सुना रही हैं :
माया मा संगी झन भुलाबे-
जाये बर हवे बड दुरिहा-
माया मा संगी झन भुलाबे-
जाये बर हवे बड दुरिहा-
जिन्दगी के रास्ता खोदरा टिकरा-
देख सुन के पावो ला मढाबे-
जिन्दगी के रास्ता खोदरा टिकरा-
देख सुन के पावं ला मढाबे-
देख सुन के पावं ला मढाबे...

Posted on: Oct 20, 2016. Tags: MAHESHWARI WASNIK SONG VICTIMS REGISTER

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »


YouTube Channel
Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download