कौन पंछी बोले माता, कि प्यारी पहरा राख...भक्ति गीत

ग्राम-बगरा पारा, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) से लछनधारी एक भक्ति गीत सुना रहे है:
कौन पंछी बोले माता, कि प्यारी पहरा राख-
ऐ दाई कौन पंछी बोले दाई भेलो, सार हो माई-
सेवा ला ले लेना ना मोर, ऐ दाई कोने पंछी बोले, झेनो सार हो माई-
मुर्गा तो बोले दाई, चार पहारा राती, चार पहारा राती-
सेवा ला ले ले रैनी मोर, ऐ दाई मुर्गा बोलत चार झेनो चार हो माई-
ऐ दाई कौन पंछी बोले दाई भेलो, सार हो माई...

Posted on: May 29, 2018. Tags: LACHANDHARI

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download