बाती मारते बेरा रा येरा लिंगो, बाबरा बाती मारत बेरा...गोंडी गीत-

जंगो लिंगो पब्लिक स्कूल, पोस्ट-अंतागढ़, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़) से कुमारी कुरेटी एक गोंडी गीत सुना रही हैं :
रे रे लोयो तो रे रेला रे रेला-
बाती मारते बेरा रा येरा लिंगो-
बाबरा बाती मारत बेरा-
रे रे लोयो तो रे रेला रे रेला...

Posted on: Mar 04, 2019. Tags: CG GONDI KANKER KUMARI KURETIYAN SONG