वातेक तूने लागायता अले जाम दार वातेक तूने लागायता...गोंडी विवाह गीत

ग्राम-वरचे, पंचायत-भैसगाँव, तहसील-अंतागढ, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) से पार्वती, मंगो, कमित्रा और शांति एक गोंडी विवाह गीत सुना रहे है:
रे रे ला रेला रेला रे रे लो रेला रे रे रेलो लोय-
रे रे ला रेला रेला रे रे लो रेला रे रे रेलो लोय-
वातेक तूने लागायता अले जाम दार-
वातेक तूने लागायता-
मर्दे रे मडा लोने रोय अले जाम दार-
मर्दे रे मडा लोने रोय – रे रे ला रेला रेला रे रे लो रेला रे रे रेलो लोय...

Posted on: Aug 16, 2018. Tags: GONDI SONG KAMITRA KANKER CG PARWATI