चिले-चिले-चिले ओली टेलो ओली टे...गोंडी में किसान गीत

ग्राम-चिनापल्ली,पंचायत-तोड्सा, तहसील-एटापल्ली, जिला-गढ़चिरोली, महाराष्ट्र से जमुना आतराम गोंडी में एक गीत प्रस्तुत कर रही हैं. यह गीत धान रोपाई के समय गाया जाता है:
चिले-चिले-चिले ओली टेलो ओली टे-
री री लो यो री री लो यो री री ले लो ले-
योना-बोना-योका ये यो करी येलो ले-
सोनो बाबा लोका ये करी यो ये लो ले-
साले इतांग मुर्मिंग ये मूर्मिली ये लो ले-
आती बाती नांगिले नांगिल रो येलो ले-
जती ख़ुशी नांगिले नांगिल रो ये लो ले-
जती बती जुआ ये जुआ रो ये लो ले...

Posted on: Sep 09, 2015. Tags: Jamuna Atram