रेला रे रेला रे रे लोयो इयोर बोरा...गोंडी गीत -

मवानार अड़जाल, विकासखंड-मानपुर, जिला-राजनंदगाँव (छत्तीसगढ़) से जानू नुरेटी एक गोंडी गीत सुना रही हैं:
रेला रे रेला रे रे लोयो इयोर बोरा-
दाई वायोरा बोर दाई मरमा हो गा गुरु-
घिरने तोकर भूमा दाई बोमिया रा...

Posted on: Dec 23, 2017. Tags: JANU NURETI

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download