रे रे रेलों रे ला रेला रे लो यो रे ला...गोंडी रेला पाटा गीत

ज्ञान सिंह गोटा ग्राम-परसापानी, ब्लाक नगरी, जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़ से एक रेला पाटा गीत सुना रहे है :
रे रे रेलों रे ला रेला रे लो यो रे ला-
जोहर-जोहर बुढा मोदिया-
जोहर-जोहर बुढा देव-
जोहर-जोहर लिंगा मोदिया-
रे रे रेलों रे ला रेला रे लों यो रे ला...

Posted on: Dec 01, 2017. Tags: Gyan Singh Gota

सायरेला रे ला रे रेला रेला...गोंडी रेला पाटा गीत

ज्ञान सिंह गोटा ग्राम-परसापानी, ब्लाक नगरी जिला-धमतरी,छत्तीसगढ़ से एक रेला पाटा गीत सुना रहे है :
शंभू गौरा को बंदन करे-
सुमिरौं बावनगढ़ देव-
सकल मनोरथ पूरण करो-
अनंत शक्ति बड़ा देव-
कोया मोरे दीप में पथम पूज्य बड़ा देव-
अजर-अमर अविनाशी प्रभू-
निराकार सतदेव-
ता रे ला रे रेला रेला-
रे रे लो लो रेला-
वाले कय पोटवार गोंड वार-
ता रे ला रे रेला रेला...

Posted on: Jul 27, 2016. Tags: Gyan Singh Gota