रग रैली हो पत रैली हो,रग रैली हो पत हो

ग्राम- लूडो टोला, ग्राम- पंचायत- कामगार-जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़) से गुतलू राम पन्द्रह एक गीत सुना रहे है:
रग रैली हो पत रैली हो,रग रैली हो पत हो
मन मोहनी रानी मोर त रैली हो-माया मा तैय बांध ना रे ना – हाय-हाय-हाय माया मा तैय बांध डारे ना-
तोर माया मा हो गये दीवाना जन तैय तरसना – गुतलू नाम है मोर रानी कोजत-कोजत आ जाना-
तोर माया मा हो गये दीवाना जन तैय तरसना -

Posted on: Nov 06, 2018. Tags: GUTLU PNDRAH RAM

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download