जपो सदा राधा कृष्न रे नाम...भजन-

भमरागड, जिला-गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) से गीता विश्वास एक भजन सुना रही हैं:
जपो सदा राधा कृष्न रे नाम-
मोह न मा-
जपो सदा राधा कृष्न नाम-
जप ले सदा राधा कृष्न नाम-
पुरनो हमे मो नच काम-
जप ले सदा कृष्नोह नाम...

Posted on: May 24, 2020. Tags: GADCHIROLI GETA VISHWAS MH SONG