सीजीनेट मा रे,समस्या बताओ सीजीनेट मा रे...एक गीत

छोटेलाल कुम्हरे ग्राम-इलाही,पंचायत-लाटो, मंडला,मध्यप्रदेश से सीजीनेट पर आधारित एक स्वरचित गीत गा रहे हैं :
सीजीनेट मा रे ,हाय सीजीनेट मा हाय
समस्या बताओ,सीजीनेट मा रे
08050068000 सीजीनेट के नंबर हवे
भाई-बहना सुनलो,सीजीनेट मा रे
समस्या बताओ,सीजीनेट मा रे
सारा मोहल्ला,गावं-गली के समस्या बताओ
हाय रे समस्या बताओ
सीजीनेट के माध्यम से अरे सबे ला सुनावा
समस्या बताओ,सीजीनेट मा रे
सीजीनेट मा रे ,हाय सीजीनेट मा हाय

Posted on: Aug 14, 2014. Tags: Chhotelal Kumhre SONG VICTIMS REGISTER