हे नानोड़ा केलवे नानो ये नानोड़ा केलवे नानो...गोंडी गीत-

ग्राम+पंचायत-कन्डोली लिटीपारा, ब्लाक-बास्तानार, जिला-बस्तर छत्तीसगढ़ से श्यामलाल पोयामी व उनके साथी एक सामुहिक गोंडी गीत सुना रहे है:
हे नानोड़ा केलवे नानो ये नानोड़ा केलवे नानो-
कसरी ला नानो सोबेता वारा कसरी ला नानो सोबेता वारा-
हे नानोड़ा विल पल नेटाता दायकल-
कसरी ना नानो सोबेता वारा कसरी ना नानो सोबेता वारा-
हे नानोड़ा गोडल पैस दायकल कडयाना दायकाड-
कसरी ना नानो सोबेता वारा-कसरी ना नानो सोबेता वारा-
हे नानोड़ा जोरा पैम नाट ना दायकल...

Posted on: Aug 12, 2020. Tags: BLOCK BASTANAR GONDI SONG