रंग रांगला सान सानला गवत पुला रे गवत पुला...मराठी कविता-

नगर पंचायत भामरागड जिला गडचिरोली (महाराष्ट्र) से स्वाति प्रकाश कुड्यामी एक मराठी कविता सुना रही है:
रंग रांगला सान सानला गवत पुला रे गवत पुला-
हसा कसारे मलाल गेला सांगू तुजारे तुजा लड़ा-
मिश्रा संगे मारावर्ती पतंग बिनातलम-
तुला पायले गावतवर्ती जुतला ,जुतला उडातेसा-
मिश्रा नागेलु पतंग नेलु मिश्रणगेलु मिस्रालम-
पाव तुला सुन गेलु असा तुजारे रंग कला...

Posted on: May 25, 2020. Tags: BHMARAGADH GADHCHIROLI MH PEOM SWATI PRAKASH KUDYAMI