रेलों यो रे रे रेला,रेलों यो रे रे रेला...गोंडी गीत-

जिला -राजनादगांव (छत्तीसगढ़) से भीमला मंडावी गोंडी गीत सुना रही हैं :
रेलों यो रे रे रेला-
रेलों यो रे रे रेला-
रेलों यो रे रे रेला-
देवा आग बिगाड़ा मोलोड़-
यो देवा आग बिगाड़ा मोलोड़ यो-

Posted on: Jun 29, 2018. Tags: BHIMLA MANDAVI