दातुनो हिरिली पिला बोका हिली रे...भतरी विवाह गीत-

ग्राम-छिन्दावाडा रामपाल पारा, ब्लाक-दरभा, जिला-बस्तर छत्तीसगढ़ से बालमती कश्यप एक भतरी विवाह गीत सुना रही है :
दातुनो हिरिली पिला बोका हिली रे-
काय नोले पोका हिली रे नोले पोका हिली लो...

Posted on: Jul 27, 2020. Tags: BALMATI KASHYAP BASTAR CG BHATRI SONG