उठो अमखी चला आमकी हमारे न रायज रे...पहाड़ी कोरवा शादी गीत

ग्राम-आमानारा, ब्लाक -धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ से भंवरू राम पहाड़ी कोरवा समाज का शादी गीत गा रहे हैं :
उठो अमखी चला आमकी हमारे न रायज रे-
उठोअमखी उठो चला अमखी हमारे न राजय रे-
अरे हमारे न राजय समधिनआबाड़े दुरीहा रे-
उठो अमखी चलअ मखी हमारे न रायज रे-
अरे हमारे न रायज आबाड़े दूरिया रे-
आरे हमारे न देश ओदे आबाड़े दुरीया रे-
उठो आम्खी चला आमखी हमारे न देश रे-
उठो आमखी चला आमखी आमरे न देश रे-
नही चले हँसा रायगघोड़ारे नही चले डोली जहाज रे-
ऊठो आमाखी चला आमाखी हमारे न देश रे-
नहीं चले हँसा रायजघोडा नहीं डोली जहाज रे...

Posted on: Oct 29, 2016. Tags: BHANWRU HANSDA PAHADI KORWA SONG VICTIMS REGISTER