Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 15th June 2020...

गोतयालोर नेंड नमाट पैस वतोरोम की बुल्टू रेडियों बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम मोहान यादव अनिन सैते दुग्गा इद रेडियों ता कार्यक्रम ते लॉक डॉउन ता कारण ते शिक्षा तून पैस गोंडी भाषा ते वेहिनतोर ओरा बारे ते वेहिनतोर जागरूकता कियाना ता संदेश हिनतोर इवने मानेय पाटाग ओनतोर इपने वडकिनतोर संदेश तून निमा सी जी नेट ता नम्बर 08050068000 अनिन माडिया चैनल ता नम्बर 7477288111 ते मिस्कॉल किसीन केंज परतोरीय अनिन CgnetSwara.Org ते डॉउन लोड किया परतोरिर बोदे इलाकाते इंटरनेट ता सुविधा हिले इदेन ब्लूटुत ते शेयर किसीन केंज स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केंज्जीतोर अन रिकॉर्ड किनतोर

Posted on: Jun 15, 2020. Tags: BHAMRAGHAD BULTOO DUGGA GADCHIROLI GONDI MOHAN RADIO SAITE YADAV