काचा उमर मा झनकर बाबू मोरगा बिहाव...छत्तीसगढ़ी बाल विवाह विरोधी गीत

जिला-बीजापुर (छत्तीसगढ़) से अबलेश कुमार छत्तीसगढ़ी भाषा में एक बाल विवाह विरोधी गीत सुना रहे हैं:
काचा उमर मा झनकर बाबू मोरगा बिहाव-
तोरो पाँव परत हो तोरो हाथ जोरथ हो-
झन भेज मोला ससुराल, झन भेज मोला ससुराल-
काचा उम्र मा झनकर बाबू...

Posted on: May 14, 2016. Tags: Ablesh Kumar

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download