रे रे लोयो रेला रेला, रे रे लोयो रेला रेला...रेला गीत -

ग्राम-रानी डोंगरी, ब्लाक-चारामा, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़) से आशा बाई, गिरजा बाई एक रेला गीत सुना रही है:
रे रे लोयो रेला रेला, रे रे लोयो रेला रेला-
चलो मामा गवर खेदा, चलो मामा गवर खेदा-
मिरगा मारेला मामा जाबो, मिरगा मारेला मामा जाबो-
कटे जंगल मामा जाबो, कटे जंगल मामा जाबो-
माडी विलो री री रीलो माडी विलो री री रीलो-
झालिया मारी मामा जाबो, झालिया मारी मामा जाबो...

Posted on: Jan 05, 2018. Tags: ASHA BAI GIRJA BAI

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download