रे रेनयो हे रेना रेलों रे रेना यो हे लो रे रेना...गोंडी विवाह गीत

ग्राम-तीयर, पोस्ट+तहसील-भामरागढ़, जिला-गढ़चिरोली
(महाराष्ट्र) से अनीता कोडयामी एक गोंडी विवाह गीत सुना रही हैं:
रे रेनयो हे रेना रेलों रे रेना यो हे लो रे रेना-
अनची चीलूडे, चीलूडे लोको कोनाडे लोको कोनाडे-
येलो-येलो हे तेयो येलो येलो हे देवाने...

Posted on: Feb 19, 2017. Tags: ANITA KODYAMI