गोंडी गीत : आ. मम्मा वर्रोम वर्रोमा चेलोयो...

ग्राम -भुवनगिरी, पंचायत-गणपावारम, तहसील-कुकुनुरु, जिला-पशिचम गोदावरी (आन्ध्राप्रदेश) से आदिवासी महिलायों गोंडी भाषा में गीत सुना रहे हैं:
आ. मम्मा वर्रोम वर्रोमा चेलोयो-
कन्ना बादा बेनोंक केथोमा-
मना तिप्पल इला मंतायो-
मना तिप्पल तिप्पल चेलोयो-
मना बत्काड मेलोयो चेलोयो-
रेरेला. रेला. रेरेला, रेरेला. रेला. रेरेला...

Posted on: Oct 02, 2019. Tags: ADIVASI GONDI SONG AP

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download