री री लोयो रे रे लोयोररी लोयो रे रेलोयो रे रे लय...गोंडी धान कुटाई गीत-

नागर पंचायत-भामरागड, जिला-गडचिरोली (महाराष्ट्र) से माली चेतु कलमुटी धान कूटते हुए गोंडी गीत सुना रही है :
री री लोयो रे रे लोयोररी लोयो रे रेलोयो रे रे लय-
येलो येलो देवानी येलो येलो-
अताग बताग पडाल लेयो बोती-
वन्जिग पड़ायो जोती उती जोती उती पड़ा-
ये जोती उती पड़ा यो चीड़ो चीड़ो कूड़े बताल अतोल-
बताल अतोल वाटतीने बेरेह अतो वतने-
बेरेह अतो वतने पेडा बालके पेडे बालके-
मताए अताल बताल अताल बताल-

Posted on: May 25, 2020. Tags: BHAMRAGADH GADHCHIROLI MH GONDI SONG MAL CHETU KALMUTHI