री री लोयो रे रेलों ले जोडिगये जोडिग दादा लो चीरो चीरो कुरे...गोंडी गीत-

नगर पंचायत-भामरागढ, जिला गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) माली चेतु कलमोटी एक गोंडी गीत सुना रही है :
री री लोयो रे रेलों ले जोडिगये जोडिग दादा लो चीरो चीरो कुरे-
नाटो दादा नाटोल येलो मन्दान मनों इन्दाने-
बोसकें रुपया पुनविने येलो पोलो माडका लोरी कितिरे-
येलो पोलो मोलोल पोलो कितिरे ओ चीरो चीरो कुरे-
क्साते मुडसिन डोलकले -इंजोर बिचार कितने...

Posted on: May 20, 2020. Tags: BHAMRAGAD GADHCHIROLI MH GONDI SONG MALI CHETU KALMOTI

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download