ये धरती मा काम करबो, ये धरती मा काम करबो ना...छत्तीसगढ़ी

ग्राम-मंगुर्दा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) से हरि मार्को एक छत्तीसगढ़ी गीत सुना रहे हैं:
ये धरती मा काम करबो, ये धरती मा काम करबो ना-
हाँ हमर भुइयां बड़ा महान गा-
ये धरती मा काम करबो ना-
नागर बइला खेत मा लईजबो ना-
हाँ नागर ला जोत के हम खेती किसानी करबो गा-
ये धरती मा काम करबो, ये धरती मा काम करबो ना...

Posted on: Feb 28, 2020. Tags: BILASPUR CHHATTISGARH HARI MARKO