कर्मा मा भौजी नाचे छमा छम रे कर्मा मा...कर्मा गीत

ग्राम-कोट्या, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) से मेवालाल देवांगन एक गीत सुना रहे है:
कर्मा मा भौजी नाचे छमा छम रे कर्मा मा-
मांदर अउ मिरदंग हर बाजथे ताल-
टूरा हर पुछथे टुरी के नाव रे कर्मा मा-
कर्मा मा भौजी नाचे छमा छम रे कर्मा मा...

Posted on: Jan 29, 2020. Tags: CG MEWALAL DEVANGAN SONG SURAJPUR