गोंडी गीत : अद्दो अद्दो ले कोय्ता जातिले अद्दो अद्दो ले...

गाँव-संदल्ला रामापुरम्, पंचायत्-मुसलामडुगु, तहसील-बूर्गाम्पाड़, जिला-भद्राद्री कोत्तागूडेम् (तेलंगाना) से पोडियम नरेन्द्र कुमार गोंडी गीत सुना रहे है:
अद्दो अद्दो ले कोय्ता जाति ले-
अद्दो अद्दो ले गोंडी जाति ले-
वाकू वाकू दाटी मल्ल-
मेट मेटा दाटी मल्ला आला वत्तोरो-
लोकमंता मारी अत्ते इला वर्राटो-
रेला रेला रेला रेला रेला रे रे ला...

Posted on: Nov 18, 2019. Tags: GONDI PODIYAM NARENDRA SONG TELANGANA